Organizatorem konkursu jest miasto Leszno, a nagrodą w konkursie są warsztaty z zakresu wykańczania i dekoracji wnętrz lokali handlowo-usługowych oraz warsztaty ze sprzedaży za pomocą prawidłowej ekspozycji towaru, przeprowadzone na terenie lokalu, w którym zwycięski przedsiębiorca prowadzi działalność handlową lub usługową. Ponadto podczas warsztatów powstanie szyld punktu, wykonany zgodnie z obowiązującymi zasadami lokowania szyldów. Zgłaszany biznes prowadzony może być zarówno w lokalach prywatnych jak i będących w zasobach Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie, znajdujących się na obszarze rewitalizacji miasta Leszna.

Celem konkursu jest m.in. zachęcenie przedsiębiorców do stosowania strategicznego podejścia w planowaniu swojej działalności oraz kreowanie atrakcyjnego wizerunku lokali usługowych i handlowych. Uczestnictwo w warsztatach organizowanych na terenie zwycięskiego lokalu otwarte jest dla wszystkich przedstawicieli lokalnego mikro-biznesu. Dzięki przyjętej formule, rzedsiębiorcy biorący udział w warsztatach, podniosą swoje umiejętności w zakresie aranżacji przestrzeni handlowej, prezentacji produktów oraz dopasowania oferty do potrzeb klienta. Przedstawiciele biznesu poznają sposoby na podniesienie rozpoznawalności prowadzonej działalności i poprawę stopnia satysfakcji klienta. Ponadto warsztaty pozostawią trwały ślad w postaci odnowionego wnętrza lokalu.

Miasto Leszno na nagrody w konkursie przeznacza kwotę 10.000 zł. Prace konkursowe przyjmowane są do dnia 20.07.2021 r. do godz. 14.00. Formularz zgłoszeniowy wraz ze strategią firmy oraz zdjęcia lokalu należy przesyłać na adres mailowy: stacjabiznes@leszno.pl lub dostarczyć do Stacji Biznes (64-100 Leszno, Pl. Metziga 1). W ramach konkursu miasto nagrodzi jednego przedsiębiorcę. Szczegółowych informacji nt. konkursu udziela Wydział Promocji i Rozwoju, tel. 726 031 303, stacjabiznes@leszno.pl.

Wszystkie nizbędne dokumenty dotyczące konkursu, znajdziecie pod adresem:

http://bip.leszno.pl/zarzadzenie/8433/zarzadzenie-nr-43-6-2021